JUN FAN JEET KUNE DO

Jun Fan Jeet Kune Do

We leren onze leerlingen de volgende definitie; “Jun Fan Jeet Kune Do is een niet-klassieke, niet traditionele, Amerikaanse krijgskunst met een sterke basis van Wing Chun Gung Fu, schermen en westers boksen. Gebaseerd op de principes van simpliciteit, realiteit en individualiteit. Vrij van rituelen en aspecten van sport, ontwikkeld door Bruce Lee voor zelfverdediging op straat”.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is JKD geen sport, maar een zeer geavanceerde en uiterst effectieve weerbaarheidtraining.

Jun Fan Jeet Kune Do is de naam die gegeven is aan Bruce Lee’s benadering van Martial Arts.

In januari 1996, vlak voordat de Nucleus ontstond, besloot Linda Lee (de vrouw van Bruce Lee) samen met vele eerste generatie leerlingen van Bruce Lee, samen te komen in Seattle. Zij spraken daar over de meest geschikte term om te verwijzen naar de Martial Arts van Sijo Bruce Lee. Men gaf aan dat Jun Fan Jeet Kune Do de beste naam hiervoor is.

Jun Fan is de Chinese naam van Bruce Lee en identificeert daarom meteen dat je wilt verwijzen naar het Jeet Kune Do zoals uitgedrukt door Bruce Lee (en niet latere bewerkingen hiervan). Het gebruik van Jun Fan geeft ook een herinnering en dus verwijzing naar de eerste versie van Bruce Lee’s Jun Fan Gung Fu. Jun Fan Jeet Kune Do is dan ook aan samenvoeging van twee termen; Jun Fan Gung Fu en Jeet Kune Do. In deze naam ligt de totale evolutie van Bruce Lee’s evolutie in niet alleen de Martial Arts, maar ook op gebied van de filosofie, bewegingswetenschap en fysieke voorbereidingen.
Het is duidelijk dat deze betekenis alle aspecten van Sijo Bruce Lee’s Art omvat waarbij we de JKD concepts vermijden om zo vervorming van zijn expressie tegen te gaan.

Bruce Lee created this symbol as a representation of the culmination of his own self cultivation. This symbol is the final in a series of four that show this progression. The stages of cultivation are:

  1. Partiality: The Running to Extremes
  2. Fluidity: The Two Halves of One Whole
  3. Emptiness: The Formless Form
  4. Jeet Kune Do

The final symbol that represents Jeet Kune Do and Bruce Lee’s approach to life is a full yin yang symbol surrounded by arrows. The arrows represent the constant interplay of the complements of yin and yang. Finally the Chinese phrase surrounding the symbol translates to: using no way as way; having no limitation as limitation.